WORKFLOW

Създаваме и поддържаме ефективната работа на персонала във Вашата фирма
създаване на процеси - HR подкрепа - обучение и развитие
- HR бранд - съдействие при кризисни ситуации
Индивидуални решения
Проблемите са сходни, решенията за всеки бизнес са различни. Разработваме стратегии за действия, спрямо Вашите потребности и бюджет.
Комплексен подход
Разглеждаме задачите и проблемите системно, не предлагаме решения "на парче", работим за стабилен резултат.
10 години опит
Познаваме принципите на функциониране на служители във организациите и ги адаптираме към потребностите на Вашия бизнес.

Обхващаме целия спектър от услуги за разрешаване на проблеми с персонал и изграждане на стабилни процеси по стратегическо управление на човешки ресурси.

Нашата мисия: да създаваме и имплементираме решения на проблеми, обвързани с персонала, които спират развитието на бизнеса.
НЕ УСПЯВАТЕ ДА НАМИРАТЕ ХОРА
ТРОМаВ ПРОЦЕС по ПОДБОР
КАНДИДАТИте отхвърлят офертите ви
ИЗПУСКАТЕ ПОДХОДЯЩИ КАНДИДАТИ
КАНДИДАТСТВАТ НЕПОДХОДЯЩИ ХОРа
ЛИПСА НА КОМУНИКАЦИЯ
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ИЗИСКВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ
ОТСЪсТВИЕ НА ХОРА, КОИТО ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ
ВИСОК ПРОЦЕНТ НА НАПУСКАЩИ
НЯМА ВРЕМЕ ЗА РАБОТА ВЪРХУ СТРАТЕГИЯ НА ФИРМА
ПОСТОЯННО гасене НА "ПОЖАРИ"
СКЪП ПРОЦЕС ПО НАБОР НА НОВИ ХОРА
компанията не е разпознаваема
СЛУЖИТЕЛИте НЕ СА АНГАЖИРАНИ КЪМ компанията
добри КАНДИДАТИ НЕ ИСКАТ ДА ЗАПОЧВАТ ПРИ ВАС
ОТСЪСТВАщ ИЛИ ЛОШ ИМИДЖ НА ФИРМАТА
БАВНО ВъВЕЖДАНЕ на нови хора
НИсКА ЕФЕКТИВНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИ
ПОСТОЯНнИ ПРОБЛЕМИ В ЕКИПИ / КОНФЛИКТИ
ДЕМОТИВИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ
ВИСОКО НИВО НА СТРЕС ПРИ СЛУЖИТЕЛИ
НЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ, ЕКИПИТЕ НЕ СА СПЛОТЕНИ
НЕЕФЕКТИВНО изпълнение НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
основни проблеми които можем да разрешим:
основни проблеми които можем да разрешим:
основни проблеми които можем да разрешим:
основни проблеми които можем да разрешим:
От кое да започнем?

Ще направим анализ на Вашата настояща ситуация и ще предоставим персонални препоръки. Оставете контактите си и ние ще се свържем с Вас, за да уговорим среща.

Формати за работа с нас

Във връзка с Вашите потребности, желания и възможности предлагаме три варианта за работа по заложените от Вас цели.

Какво включва
Консултация
Супервизия
Проектна работа
Диагностика на проблем
Консултиране по разрешаване на проблем
Търсене на изпълнители
Контрол на работа на изпълнители
Работа върху проект от нашата страна
Проследяване на резултати
нашата услуга включва комплексно решаване на проблеми и задачи
Проблемите, които забелязвате често са симптом, произлизащ от някои неработещи или отсъстващи елементи от обозначените на диаграмата.
Ние обозначаваме „слепите“ зони, които пораждат или ще породят течи проблеми, а след това работим върху всяка една от тях.
ЗА РАЗЛИКАТА ОТ 96% от ПРЕДЛОЖЕНИЯта НА ПАЗАРА
1
2
Нашите клиенти
Фирми, които ни се довериха за създаване и поддържане на ефективна работа на персонал
Изпратете запитване

Ако се интересувате от това каква е ситуацията около реализацията и удовлетворяването на бизнес потребностите свързани с управление на човешки ресурси - оставете своите контакти и ние ще се свържем с Вас до 3 работни дни.